2019 Minutes

Regular Meeting Notes December 17, 2019

Regular Meeting Notes November 17, 2019

Regular Meeting Notes October 15, 2019

Regular Meeting Notes September 17, 2019

Regular Meeting Notes August 20, 2019

Regular Meeting Notes July 16, 2019

Regular Meeting Notes June 18, 2019

Regular Meeting Notes May 21, 2019

Regular Meeting Notes April 16, 2019

Regular Meeting Notes March 19, 2019

Regular Meeting Notes February 19, 2019

Regular Meeting Notes January 15, 2019